Startsida Poolmodeller Poolteknik Poolentreprenad Köpinformation Kontakt    Filter & Pumpar

   
Uppvärmning

    Övertäckning

    Kemikalier

    Övrigt       

 
 

     Värmeväxlare

     Hetvattenvärmeväxlare i rostfritt syrafast stål som används när man har
     oljepanna, vedpanna, fjärrvärme eller värmepump.

     Pahléns Maxi-Flo är en beprövad värmeväxlare med hög effekt och värme-
     överföringsförmåga. Värmeväxlaren är konstruerad för simbassänger och
     andra applikationer där man ställer krav på hög kapacitet och lågt tryckfall.

     Materialet rostfritt, syrafast stål SIS 2343 är valt med tanke på olika
     användningsområden där risken för korrosion är stor.

     Vi har värmeväxlare i olika utförande upp till 220 kw. Effekten på nedan-
     stående värmeväxlare är beräknat på 80 grader varmvattentemperatur,
     och 20 graders poolvatten.

       
           
  Värmeväxlare Maxi-flo
Maxi-flo 34
Mcal, 40 kW

Art. nr 11365
  Värmeväxlare Maxi-flo
Maxi-flo
51 Mcal, 60 kW

Art. nr 11366
           
  Värmeväxlare Maxi-flo
Maxi-flo
65 Mcal, 75 kW

Art. nr 00367
  Värmeväxlare Maxi-flo
Maxi-flo
Mcal 100, 120 kW

Art. nr 00368
           
  Värmeväxlare Hi-flo
Hi-flo
11 mcal, 13 kW

Art. nr 11391
 
  Värmeväxlare Hi-flo
Hi-flo
24 Mcal, 28 kW

Art. nr 11392
 
       
  Hi-flo
34 Mcal, 34 kW

Art. nr 11393
  Hi-flo
65 Mcal, 75 kW

Art. nr 11394
       
  Elvärmare

Pahléns värmeprodukter är välkända över hela världen och finns idag installerade på alla typer av små eller stora poolanläggningar.
Pahléns kompakta elektriska värmare är konstruerade för kontinuerligt flöde med lägsta möjliga tryckfall. Den kompakta modellen
möjliggör installation i trånga utrymmen.
Mantel med anslutningsmuffar är genomgående av rostfritt, syrafast stål SIS 2343.

Elvärmarna levereras med monterad el-patron av Incoloy 825, ett höglegerat stål med utmärkta egenskaper mot aggressivt vatten.
Elvärmarna kan levereras med olika kombinationer av överhettningsskydd, termostat, pressostat eller flödesvakt.

Alla kompakta elvärmare levereras med 2"elpatron. Vi har elvärmare i olika utföranden upp till 144 kw. Elvärmare kompakt med
1-polig termostat 0-45 grader, och 3-poligt överhettningsskydd 60 grader.
   
  Elvärmare
3,0 kW

Art. nr 13611
  Elvärmare
4,5 kW

Art. nr 13621
           
  Elvärmare
6,0 kW

Art. nr 13631
  Elvärmare
9,0 kW

Art. nr 13651
           
           
  Värmepump        
  Värmepumpen utnyttjar energin från luften, är effektiva och energisnåla, lätta att installera och tar liten plats vid poolen. De är utrustade med
scroll-kompressor för optimal verkningsgrad, minimala vibrationer och lång livslängd. Köldmediet R407C är miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart.

Materialen i värmepumpen är anpassade för vårt nordiska klimat.  Höljet är tillverkat av rostfritt stål och kondensorn, poolens värmeväxlare,
är tillverkade av titan. Värmepumpen installeras utomhus och direkt på poolens returledning.
           
  Värmepump - Maxitemp 35
Effekt vid pooltemperatur 20 grader C
(Gäller vid lufttemperatur 15-20 grader C)

Tillförd (kW) 1,4, Avgiven (kW) 5,9
Värmefaktor (COP) 4,2
Maxflöde (l/min) 200

L x B x H   870 x 295 x 700
Art. nr 14990035
  Värmepump - Maxitemp 51
Effekt vid pooltemperatur 20 grader C
(Gäller vid lufttemperatur 15-20 grader C)

Tillförd (kW) 1,9, Avgiven (kW) 8,4
Värmefaktor (COP) 4,4
Maxflöde (l/min) 300

L x B x H   930 x 340 x 760
Art. nr 14990051
 
 


Solfångare
 
  Solfångare
Att värma poolen med solenergi sparar både på miljön och förbättrar ekonomin. Användning av solenergi är
kostnadsfri.

Dimensioneringen av solfångarytan är viktig för att nå en effektiv uppvärmning, normalt skall solfångarytan
motsvara 50-75% av poolens yta. Normalt installeras solfångare på den befintliga filterkretsen och poolens cirkulationspump sköter driften av solfångarna. Vanligast är att försöka utnyttja en närliggande takyta för solfångarinstallation.