Startsida Poolmodeller Poolteknik Poolentreprenad Köpinformation Kontakt    Filter & Pumpar

    Uppvärmning

    Övertäckning

   
Kemikalier

   
Övrigt1 .

Så här tillverkas och installeras poolen

Våra glasfiberpooler tillverkas genom hand-
upplagd glasfiber och polyesterplast som
varvas till en tjocklek av ca 8-10 mm.
Bilder från fabriken 

Närmast formen finns ett genomfärgat gelcoat-
skikt i färgerna vitt, blått, turkos eller melerat.
Glasfiberlamineringen av glasfiberväv och
polyesterplast ger konstruktionen dess styrka.
Utanpå detta ett 30-40 mm polyuretanskikt för
värmeisolering, och som skydd för detta ytter-
ligare några varv av glasfiberlaminering samt
ett täckande ytskikt.

Genom en härdningsprocess i ugn ges poolen
dess slutliga stabilitet och hållbarhet.

Poolens glatta yta gör den mycket enkel att
hålla ren.

Poolen genomgår en rigorös kvalitetskontroll.

Runt poolens nedre kant löper en ståförstärkning
som ytterligare förhöjer poolväggarnas stabilitet.

Detta underlättar också för återfyllnaden och
monteringen.
 

 
 

     Så här enkelt installeras poolen

     1.  Poolprojektet startar med arbetet på tomten. Schaktmassorna
          tas bort och poolgropen iordningställs.


     2.  Grundbotten fixeras med en komprimerad grusbädd, alternativt
          en armerad betongplatta när risk för högt grundvatten föreligger.


     3.   Kundens pool tillverkas och lastas på ca 2 veckor vid den
           Italienska fabriken.


     4.   På specialbyggd trailer fraktas poolen hem direkt till kunden.


     5.   Poolen anländer till kunden och lastas av.


     6.   Den placeras sedan i poolgropen med hjälp av lyftkran.


     7.   Montering av skimmer, inlopp och lampor, samt dragning
           av slangar och inkoppling av pump och filter.


     8.   Återfyllning av poolen görs samtidigt som poolen påfylles
           med vatten.


     9.   Återfyllningen är klar, och erforderlig teknik vad gäller
           pump- och filtersystem startas upp. Eventuell tillsats-
           värmesystem igångsätts samtidigt.
 


   10.   Avslutande markarbeten och komplements anordningar
           färdigställs. Klart för bad med 10 års täthetsgaranti.