Startsida Poolmodeller Poolteknik Poolentreprenad Köpinformation Kontakt
 
  Entreprenadens omfattning kan indelas enligt följande:
. .
Kunden köper ett komplett poolpaket av Poolmagic och svarar själv för allt anläggningsjobb.
Kontroll av installationen och igångsättning göres av oss för att säkerställa kvaliteten.

.
Vi utför erforderligt schakt och återfyllnadsjobb, installerar och igångsätter poolen.
.
Enligt ovan, samt utför av kunden valt beläggningsalternativ, sten alternativt träutförande
för en exklusiv slutprodukt.

.
Som ovan, och dessutom komplementanordningar. T.ex. bastu, spabad, gardenbar,
omklädnadsbyggnad, lusthus.

.
En komplett exklusiv "makeover" av trädgården med inriktning på bad, rekreation och markbeläggning.